Shenzen - Yitian Holiday Plaza

Shop L2
49-50 Yitian Holiday Plaza
9028 Shennan Ave
Nanshan, Shenzhen
Guangdong
China

Opening Hours

Monday - Saturday: 10:00 - 22:00

Shenzen